Na uw aanmelding kom ik op huisbezoek voor een intakegesprek. Elke klant ontvangt het reglement. Indien u besluit bij mij onderbewindstelling te komen, worden de benodigde papieren ingevuld en verzameld. Het plan van aanpak en het verzoek tot onder bewindstelling dienen tegelijkertijd naar de rechtbank gestuurd te worden.

 

Na de intake worden de benodigde papieren opgestuurd naar de rechtbank. Van aanvraag tot rechtszaak duurt ongeveer 8 tot 12 weken.

 

Zodra de rechtbank een beschikking heeft afgegeven, ga ik voor u 2 rekeningen openen bij de ABN AMRO, namelijk;

  • Een leefgeldrekening – hierop wordt wekelijks uw leefgeld gestort
  • Een beheerrekening – hiervan worden de vaste lasten betaald en hierop komt uw inkomen/toeslagen binnen.
     
    Verder zorg ik ervoor dat al uw financiële post zo spoedig mogelijk naar mij gezonden wordt. Dit kan enige tijd duren voordat dit gerealiseerd is. In de tussentijd dient u uw post aan mij te geven.

Na de onderbewindstelling ga ik een huisbezoek plannen, indien nodig en gewenst, om het financiële maandoverzicht en de voortgang voor werk en inkomen, maar ook de thuissituatie. Eventueel schakel ik andere organisaties in voor uw begeleiding. Ik verwacht dat u volledig meewerkt hierin.

 

Mocht u desondanks toch klachten hebben, kunt u deze melden middels het klachtenformulier (aanvragen bij bewindvoerder).

 

Beëindiging onder bewindstelling

 

    

1. Beëindiging met toestemming

 

Beschermingsbewind gaat u vrijwillig en voor onbepaalde tijd aan. Zodra de rechter het bewind heeft uitgesproken is de kantonrechter de enige die het bewind kan opheffen, kortom dan is er geen volledige vrijwilligheid meer.U heeft voor de onder bewindstelling een reden gemeld aan de rechter. Als u het bewind wilt beëindigen zal de rechter altijd willen weten of de reden voor het bewind inmiddels niet meer bestaat. Het kan zijn dat na verloop van tijd inderdaad deze reden niet meer bestaat. In dat geval geef ik zonder meer toestemming om het bewind te beëindigen. Of er is nog een zitting plaats moet vinden beslist de rechtbank. Ik meld de bank dat u weer over de rekening mag beschikken en sturen de belangrijke papieren aan u terug. Voor onze eigen administratie en verantwoording aan de Rechtbank zal ik alle overige stukken tenminste 7 jaar bewaren en daarna vernietigen.

 

2. Beëindiging door overname

 

Door omstandigheden kan het mogelijk of nodig zijn dat een andere bewindvoerder uw belangen gaat behartigen. In dat geval zal er overleg plaats vinden tussen uw huidige bewindvoerder en uw nieuw te benoemen bewindvoerder. Dit gaat uiteraard met uw goedvinden. De bewindvoerders zullen onderling regelen wie welke taken uitvoert en hoe de bankrekeningen overgenomen worden, zodat u hier zelf zo min mogelijk hinder van ondervindt.

Hetzelfde scenario is van toepassing als u van beschermingsbewind naar curatele overstapt.

 

 

3. Beëindiging bij overlijden

 

Vanaf het moment van overlijden bestaat er geen onder bewindstelling meer. Dat betekent dat de dag van overlijden de einddatum voor onder bewindstelling is. De taken van de bewindvoerder zijn op dat moment:

-      Rekening en verantwoording opstellen

-      Eindfactuur opstellen

-      Bank op de hoogte brengen van overlijden

-      Verklaring van erfrecht van de familie opvragen

-      Overige debiteuren/crediteuren op de hoogte stellen van het overlijden/einde bewind