Bewindvoering
Budgetbeheer
Even voorstellen
Wat doet DeMarge
Werkwijze
Contact
Klachtenreglement
Links en nieuws

 

WERKZAAMHEDEN BEWINDVOERING

 

In de volgende lijst zijn de werkzaamheden opgesomd die wel en niet zijn begrepen in het tarief.

 

Tot de werkzaamheden bij intake behoren in een enkelvoudig dossier:

 • aanvragen bewind en zo nodig mee naar de zitting gaan,
 • in kaart brengen samenstelling vermogen, inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen en beschrijven boedel;
 • alle reguliere werkzaamheden i.v.m. inkomen en werkzaamheden cliënt, zoals aanvragen uitkering en huursubsidie en regelen bankzaken; zo nodig wijzigen samenstelling vermogen;  
 • eventueel met oog op verhuizing in overleg met rechthebbende of familie verkoop huis of inboedel. 

Tot de sporadische werkzaamheden bij intake in een schuldendossier behoren:

 • ontruiming van het huis (indien dit niet door rechthebbende zelf geregeld kan worden);
 • regelen van zeer problematische schulden;
 • meegaan naar Wsnp-zitting 

   

Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoren:

 • het regelen van de financiële huishouding, inclusief belastingaangifte   box 1 over het laatste belastingjaar, kwijtschelding verzoeken van heffingen, aanvragen (bijzondere) bijstand en huurtoeslag/zorgtoeslag; 
 • andere reguliere handelingen m.b.t. onder bewind gestelde goederen; 
 • het treffen van enkele afbetalingsregelingen;
 • regelmatig contact met rechthebbende; binnen redelijke grenzen;  
 • mee naar zitting kantonrechter ; 
 • doen van rekening en verantwoording

Tot sporadische werkzaamheden tijdens het bewind behoren:

 • problematische schuldsanering;
 • verkoop van onroerend goed of aandelen; 
 • ontruiming van het huis; 
 • aangifte IB in box 1 voor meer jaren in één keer en aangifte in box 2 of box 3; 
   

Kosten die rechthebbende ook zonder bewind had moeten maken blijven voor zijn rekening, zoals kosten van de bankrekening (pasjes), leges e.d.     Het griffierecht voor verzoeken aan de kantonrechter drukt ook op rechthebbende.

De tarieven worden door de rechtspraak bepaald. Deze kunt u opvragen via de mail of telefonisch aanvragen.

 

 

De werkzaamheden van het budgetbeheer staan onder het tabblad Budgetbeheer. Hier staan ook de prijzen van het budgetbeheer.