DeMarge bewindvoering
Wat is bewindvoering

Bewindvoering is een maatregel van de Kantonrechter waarbij het financiŽle beheer van geld en goederen van een persoon door een bewindvoerder wordt overgenomen.
Schuldsanering wordt niet†door de bewindvoerder gedaan, althans niet†in eerste instantie.


Waarom wordt onderbewindstelling ingesteld

Onderbewindstelling wordt ingesteld ter voorkoming of verergering van financiŽle problemen bij personen en ter voorkoming van het veroorzaken van financiŽle problemen door deze personen bij anderen.

Wanneer wordt onderbewindstelling ingesteld

Onderbewindstelling wordt ingesteld bij diegenen die niet of niet meer zelf hun financiŽle zaken op orde kunnen houden.

Hoe wordt onderbewindstelling ingesteld

Onderbewindstelling wordt ingesteld door dit aan te vragen bij de Rechtbank.

WERKZAAMHEDEN BEWINDVOERING

In de volgende lijst zijn de werkzaamheden opgesomd die wel en niet zijn begrepen in het tarief.

Tot de werkzaamheden bij intake†behoren in een enkelvoudig dossier:

 

Tot de†sporadische werkzaamheden†bij intake†in een schuldendossier behoren:

†††

Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoren:

 

Tot sporadische werkzaamheden tijdens het bewind behoren:

Kosten die rechthebbende ook zonder bewind had moeten maken blijven voor zijn rekening, zoals kosten†van de bankrekening (pasjes), leges e.d.†††† Het griffierecht voor verzoeken aan de kantonrechter drukt ook op  rechthebbende.

De tarieven worden door de rechtspraak bepaald. Deze kunt u opvragen via de mail of telefonisch aanvragen.

Na uw aanmelding kom ik op huisbezoek voor een intakegesprek. Elke klant ontvangt het  reglement.†Indien u besluit bij mij onderbewindstelling te komen, worden de benodigde  papieren ingevuld en verzameld. Het plan van aanpak en het verzoek tot onder bewindstelling dienen tegelijkertijd naar de rechtbank gestuurd te worden.

Na de intake worden de benodigde papieren opgestuurd naar de rechtbank. Van aanvraag tot zitting duurt ongeveer†8 tot 12 weken.

Zodra de rechtbank een beschikking heeft afgegeven, ga ik voor u†2 rekeningen openen, namelijk;

Verder zorg ik ervoor dat al uw financiŽle post zo spoedig mogelijk naar mij gezonden wordt. Dit kan enige tijd duren voordat dit gerealiseerd is. In de tussentijd dient u uw post aan mij te geven.

 

Na de onderbewindstelling ga ik een huisbezoek plannen, indien nodig†en†gewenst,†om het financiŽle maandoverzicht†en de voortgang voor werk en inkomen, maar ook de thuissituatie. Eventueel schakel ik andere organisaties in voor uw begeleiding. Ik verwacht dat u volledig meewerkt hierin.

Mocht u desondanks toch klachten hebben, kunt u deze melden middels het klachtenformulier (aanvragen bij bewindvoerder).

 

BeŽindiging onder bewindstelling

††††

1. BeŽindiging met toestemming

Beschermingsbewind gaat u vrijwillig en voor onbepaalde tijd aan. Zodra de rechter het bewind heeft uitgesproken is de kantonrechter de enige die het bewind kan opheffen, kortom dan is er geen volledige vrijwilligheid meer.U heeft voor de onder bewindstelling een reden gemeld aan de rechter. Als u het bewind wilt beŽindigen zal de rechter altijd willen weten of de reden voor het bewind inmiddels niet meer bestaat. Het kan zijn dat na verloop van tijd inderdaad deze reden niet meer bestaat. In dat geval geef ik zonder meer toestemming om het bewind te beŽindigen. Of er is nog een zitting plaats moet vinden beslist de rechtbank. Ik meld de bank  dat u weer over de rekening mag beschikken en sturen de belangrijke papieren aan u terug. Voor onze eigen administratie en verantwoording aan de Rechtbank zal ik alle overige stukken tenminste 7 jaar bewaren en daarna vernietigen.

2. BeŽindiging door overname

Door omstandigheden kan het mogelijk of nodig zijn dat een andere bewindvoerder uw belangen gaat behartigen. In dat geval zal er overleg plaats vinden tussen uw huidige  bewindvoerder en uw nieuw te benoemen bewindvoerder. Dit gaat uiteraard met uw goedvinden. De bewindvoerders zullen onderling regelen wie welke taken uitvoert en hoe de bankrekeningen overgenomen worden, zodat u hier zelf zo min mogelijk hinder van ondervindt.

Hetzelfde scenario is van toepassing als u van beschermingsbewind naar curatele overstapt.

3. BeŽindiging bij overlijden

Vanaf het moment van overlijden bestaat er geen onder bewindstelling meer. Dat betekent dat de dag van overlijden de einddatum voor onder bewindstelling is. De taken  van de bewindvoerder zijn op dat moment:

-††††††Rekening en verantwoording opstellen

-††††††Eindfactuur opstellen

-††††††Bank op de hoogte brengen van overlijden

-††††††Verklaring van erfrecht van de familie opvragen

-††††††Overige debiteuren/crediteuren op de hoogte stellen van het overlijden/einde bewind

 

Copyright © 2020 by Janine te Kronnie"  ∑  All Rights reserved  ∑  E-Mail: info@demarge-bewindvoering.nl